About

Sakumaha dipikiran ge da didinya mah hese dibejaan, cik sakali sakali mah dengekeun atuh! ulah batur wae nu diwaro teh, da kuring ge sakali mah jengkel.

Belum ada tanggapan untuk "About"

Posting Komentar